Tapu İçin Gerekli Belgeler

Tapuya gitmeden önce dikkat !! Gerekli belgeler
  • Ev veya arsa aldınız veya satıyorsunuz. ...
  • Nüfus Cüzdanı (TC Numaralı) ve Resim. ...
  • Vergi Borcu Yoktur Yazısı ...
  • Tapu Aslı veya Fotokopisi. ...
  • Deprem Sigortası (DASK) ...
  • Vekaletname. ...
  • Satıcıdan İstenen Belgeler. ...
  • Alıcıdan İstenen Belgeler.